Důležité odkazy

MČ Praha Kolovraty: https://www.kolovraty.cz/

Portál pro sociální oblast hl. m. Prahy: https://socialni.praha.eu/jnp/

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí: https://portal.mpsv.cz/soc/ssl

MČ Praha 22 (sociální a zdravotní služby): https://www.praha22.cz/mestska-cast/zdravotni-a-socialni-sluzby/obecne/

Registr sociálních služeb: https://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1480954876083_1